Menu // Nigiri (1 stk.)

Shake (Laks)  Kr.20,-
Maguro (Tun)  Kr.30,-
Tai (Dorade)  Kr.25,-
Unagi (Ål)  Kr.30,-
Tofu  Kr.15,-
Ebi (Reje)  Kr.20,-
Flamberet laksAmaebi (Søde rejer) kr.25,-
Flamberet reje kr.25,-
Avokado  kr.15,-
Tai tataki (lynstegt Dorado) kr.35,-