Menu // Hosomaki (6 stk.)

Shake (Laks)  Kr.50,-
Tekka (Tun)  Kr.60,-
Kappa (Agurk)  Kr.30,-
Avokado  Kr.40,-